fredag 6 mars 2015

Yrkesprov för hästskötare

Varje år ges hästeleverna i åk 3 möjlighet att göra Hästskötarexamen. Självklart betalar vi kostnaden (ca 3000kr/elev inkl första hjälpen och tappskokompetens).
I provet som pågår från kl 8 till ca kl 17 visar du att du kan arbeta självständigt och yrkesmässsigt med gott horsemanship. Provdagen leds av examinatorer från Hästhållningens yrkesnämnd (HYN) och godkänd Hästskötarexamen är ett krav om du t.ex. ska utbilda dig vidare till tränare. När du söker jobb är den ett kvitto på att du har de nödvändiga grunderna.
I samband med anmälan till Hästskötarexamen skall du skicka in intyg på Tappskokompetens och Första hjälpen. Dessa utbildningar får du hos oss i åk 2 i samband med Hästkunskap 2 respektive Idrott och hälsa. Under dagen varvas praktiska test med skriftliga och muntliga. De flesta testerna sker i grupp men några enskilt. En provdag kan se ut så här:

8.00 Information bedömning, tider
8.15-9.00 Teoriprov i hästkunskap och foder
9.05 Iordningställande av hästar
9.20-10.00 Ridprov / Körprov
10.00- 10.10 Iordningställande av hästar
10.10 – 10.40 Visa häst vid hand 
10.40 – 11.40 Longering två och två åt gången
LUNCH
13.00 – 14.00 Foderprov praktiskt 
14.00 – 15.00 Stallprov 
15. 30 Enskilt samtal med besked

Mer information hittar du på länken nedan
Svenska ridsportförbundets information om hästskötarexamen

Spannmål: Krossad havre, majs, Helhavre, krossat korn, Helkorn

Foderlära innehåller många olika delar; okulärbesiktning, växter, fodermedel, foderanalyser, och därför börjar våra elever läsa delar av detta redan i åk 1. Vi börjar med fodermedlen och grunderna.
I vår undervisning tränas både färdigheter och förmåga att prestera vid provtillfälle.
I början är proven små läxförhör för att till sist i början av sjätte terminen bli ett heldagsprov. På detta vis att vi hjälp många elever fram till bra självförtroende och goda provresultat.
Exempel på bett: Pelham, Hackamoore, Liverpoolstång
Stallprovet kan t.ex. innehålla; knoppning och bandagering, utrustning, hästens delar, visitation, dopingpreparat, hästens tänder - bedöm ålder, mäta mankhöjd, diskussion kring hästpass