onsdag 11 mars 2015

Anatomi, fysiologi och exteriör


Ridsport ettan repeterar hästens delar genom att klistra upp namnen
på delarna direkt på hästen. I åk 1 läser alla elever Antomi (delarnas
namn och uppbyggnad) Fysiologi (Hur de olika delarna fungerar) i
åk två går vi in mer på Exteriör ( hur hästen är byggd och hur den rör
sig).

Boktips
Hästens anatomi
Hästens fysiologi
Hästens exteriör
Hästens rörelser