fredag 15 maj 2015

Hästnäringen har enats om en gemensam smittskyddspolicy.

Smittskyddsfrågor blir allt viktigare, inte minst för hästnäringen. Det har nu resulterat i en gemensam smittskyddspolicy.

Läs mer om smittskyddspolicyn

Jordbruksverket är ansvarig för kontroll och bekämpande av smittsamma sjukdomar hos häst.
Hygienreglerna säger att besökare i stall ska ha tillgång till att tvätta händer före och efter besök samt att det ska finnas tillgång till handdesinfektionsmedel. För dina och andra hästars skull se till att besökare tvättar händerna före och efter de klappar dina hästar.

Exempel på smittsamma hästsjukdomar är Hästinfluensa, Virusabort och Kvarka.