söndag 6 september 2015

Tilly besöker Lovisa som gör praktik i Holland
Lovisa är hos Nella Bijlsma som har sin hoppstall i Giekerk.
Lovisa tar hand om stallet, longerar, värmer upp hästar åt Nella, hjälper 
på tävlingar och mm.