måndag 30 november 2015

Blåsigt väder?

Hästar samlar i första hand information från omvärlden via syn och hörsel. Vid blåst blir det svårt att höra och då ökar hästen sin vaksamhet och blir mera benägen att fly. Det är m a o inte en händelse att hästar blir "spoky" vid blåsigt väder - de kompensera att de inte längre hör faran genom att fly lättare.

Några tips vid blåsigt väder:
Undvik uteritter, mörker- och ensamridning det är då som hästen blir som "räddast".
Om du leder och hästen blir rädd för något - placera dig mellan hästen och det läskiga - om hästen vill kasta sig från det läskiga så kastar den sig ifrån dig.
Tänk på att foderpåsar, ensilageplast och liknande lätt flyer iväg i vinden och skrämmer hästar och skräpar ner naturen.