måndag 16 maj 2016

Lastning ett moment som ingår i utbildningen

Att lasta häst är ett av alla praktiska moment som ingår i utbildningen. Här är det några elever i åk 2 som visar hur du på ett säkert sätt lastar ur hästar.

Urlastning
Innan baklämmen öppnas kontrollera att medhjälparna i transporten har lossat hästarna och är klara för urlastning.
 Stå på sidan av transporten när du knäpper upp

Lägg ner baklämmen försiktigt och var uppmärksam på hästarna i släpet.
Stå på sidan om när du öppnar bommen ifall hästen kastar sig ut.

Om hästen riskerar att svänga av lämmen när du backar ut - styr  huvudet mot väggen.

Lär hästen att gå sakta ut.