måndag 4 juli 2016

När eleverna är lediga blir dagarna på ridsportprogrammet annorlunda?

Vi får ofta frågan vad gör ni på sommarlovet?

Årligen återkommande arbetsuppgifter är:
- Utvärdera läsåret som gått och grovplanera nästa läsår
- Städa alla lokaler
- Daglig tillsyn av hästar och ibland även djurhusets djur
- Tillsyn och underhåll av stängsel och byggnader
- Rutinhälsoundersökningen av samtliga hästar
- Uttag av semester
- Fortbildning
- I gångsättning av skolhästar inför skolstarten
- Detaljplanera uppstarten på höstterminen

Denna sommar ska vi dessutom:
- Leta upp flera skolhästar eftersom vi expanderar
- Omorganisera lite på kontoret
- Besöka elev som gör en del av sin praktik på sommarlovet

Staketfix