måndag 23 mars 2015

Studiebesök på FlyingeUnder bruksprovet 13 mars passade eleverna i åk 2 på att se lösdriftsanläggningen med datastyrda grovfoder- och kraftfoderautomater.Till höger syns hårdgjorda ytan runt foderstationer (underlättar vid mockning som kan ske med sopmaskin) samt stockar som hästarna kan gnaga på och i bakgrunden ligghallen

Grovfoderstation som är datastyrd - runt halsen har alla hästar en sändare, på så sätt kan datorn känna av vilken häst som är på plats och styra hur lång ättid den ska ha. Hästens till vänster får inte äta längre och luckan går därför sakta upp.


Kvar i grovfoderstation är nu bara hästen till höger som fortfarande har ättid kvar. Genom individuella ättider styr man hur mycket grovfoder respektive häst får i sig.


Till vänster syns halmhäcken där alla hästar har fri tillgång på halm - på så vis kan alla hästar tillgodose sitt tuggbehov.


Genom att placera kraftfoderstationen längst bort så får man hästarna att röra sig mer i systemet.