onsdag 29 april 2015

Signes chefsskola - Självkänsla och självförtroende

Jag jobbar mycket med elever och personals självkänsla och självförtroende. Det är viktigt att man inte förminskar sig själv eller sina kunskaper. 
Självkänsla det är vad du känner för dig själv, hur du ser på dig själv, hur du definierar dig själv som person och vilket inre värde du har som människa. Om du har god självkänsla känner du att du har ett värde som människa även om du misslyckas med något, du bryr dig inte om vad andra tycker om dig för du vet att du är bra människa. Jag börjar alltid med självkänslan - att visa att jag bryr mig om alla - alla har ett värde för mig. (Jag kan inte öppna kylskåpet och är helt beroende av människors hjälp om jag ska få i mig min dagliga ostkvot.)
Självförtroende hänger samman med att klara av saker. Ju mer du klarar desto bättre självförtroende får du och desto mer tror du på dig själv. Genom att ge uppgifter som eleverna kan klara av så stärker jag deras förtroende.